News

New issue of Media Studies journal 01/2016 is available online.

ČERVEN 2016: VYŠLO PRVNÍ LETOŠNÍ ČÍSLO MEDIÁLNÍCH STUDIÍ 01/2016

MEDIÁLNÍ STUDIA 2016/01

MS_01_16

_____________________________________________________

CALL FOR PAPERS 2016 – AUTUMN

Czech peer reviewed journal MEDIA STUDIES, journal for critical media inquiry, accepts texts in English for the issue Autumn 2016.

Sections:

THEORETICAL PAPERS (up to 70,000 characters)
RESEARCH STUDIES (up to 70,000 characters)
STUDENT PAPERS (papers representing high-quality Bachelor’s, Master’s theses and PhD dissertations, up to 40,000 characters)
INTERVIEW (up to 30,000 characters)
ESSAYS (up to 20,000 characters)
REVIEWS (reviews of current adacemic and professional publications in the field of media studies and journalism studies, 10,000–15,000 characters)
NEWS REPORTS (from conferences, research projects information, etc., 7,000–10,000 characters)

Deadlines 2016:

Deadline for submitting abstracts: August 31st
Deadline for submitting texts for peer reviews (papers, studies, essays, research reports): September 14th
Deadline for submitting other texts (interviews, reviews, news reports): October 12th

Please follow the guidelines for authors (see https://medialnistudia.cz/pro-autora/for-author/).

The texts please submit to following e-mail addresses: medstudia@gmail.com

_____________________________________________________

SPECIAL ISSUE:

New special issue of Media Studies journal 02/2015 is available online. HERE

Mediální studia 02/2015 Special Issue

 MS_obalka_foto

Popular Culture and Post-Socialist Societies
in East-Central and South Eastern Europe

_____________________________________________________

CALL FOR PAPERS 2016 – PODZIMNÍ ČÍSLO

Recenzovaný odborný časopis Mediální studia uvítá nabídky na anglické články do čísla 02/2016.

Rubriky:

STATĚ (teoretické a výzkumné, tj. založené na původních výzkumech, do 70 000 znaků)
STUDENTSKÉ PRÁCE (články prezentující kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské práce, do 40 000 znaků)
VĚDECKÉ INTERVIEW (součástí je úvodní stať a rozhovor; jako respondenty interview přednostně vítáme významné osobnosti oboru s mezinárodně uznávanou prestiží, do 30 000 znaků)
ESEJE (do 20 000 znaků)
RECENZE (recenze aktuálních českých či zahraničních odborných publikací, 10 000 – 15 000 znaků)
ZPRÁVY (z konferencí, letních škol, informace o výzkumných projektech a podobně, 7 000 – 10 000 znaků)

Termíny:

Odevzdání návrhu článku: 31. srpna 2016
Odevzdání recenzovaných textů (statě a studentské práce): 14. září 2016
Odevzdání ostatních textů: 12. října 2016

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií (viz https://medialnistudia.cz/pro-autora/autorsky-manual/).

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na e-mail Mediálních studií medstudia@gmail.com

_____________________________________________________

SPECIAL ISSUE: 

New special issue of Media Studies Journal 02/2013 is available online.
HERE

Mediální studia 02/2013 Special Issue

MS_2013_02_front

Post-Socialist Media Audiences

_____________________________________________________

Periodicita

číslo 02/2016 vyjde na podzim 2016 

číslo 01/2016 vyšlo 15.6. 2016

číslo 02/2015 vyšlo 30. 11. 2015 – special issue

číslo 01/2015 vyšlo 30. 6. 2015

číslo 02/2014 vyšlo 15.12. 2014

číslo 01/2014 vyšlo 15. 6. 2014

číslo 03/2013 vyšlo 15.12. 2013

číslo 02/2013 vyšlo 13.11. 2013 – special issue

číslo 01/2013 vyšlo 15. 6. 2013

číslo 02/2012 vyšlo 15. 12. 2012

číslo 01/2012 vyšlo 15. 6. 2012

číslo 02/2011 vyšlo 15. 12. 2011

číslo 01/2011 vyšlo 15. 6. 2011

číslo 01/2010 vyšlo na podzim roku 2010