MEDIÁLNÍ STUDIA

Aktuální číslo

Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ: Should we Consider Local Newspaper Chains Local Media? Development of the Local Press Chain in the Czech Republic

Signe IVASK, Virgo SIIL, Brit LAAKL: Factors Promoting or Preventing and Relieving the Burnout of Newspaper Sports Journalists during a Prolonged Strenuous Period: Case Study of Estonian Sports Journalists during the Rio 2016 Summer Games

Hana HURTÍKOVÁ:Mediální framing: teoretické a metodologické vymezení v procesu politické komunikace

Iveta JANSOVÁ: Fanouškovský jazyk jako exemplář fanouškovských aktivit s mocenským potenciálem

O časopisu

Mediální studia je recenzovaný odborný časopis pro kritickou reflexi médií. Publikuje původní teoretické či empirické studie, zprávy z výzkumu, eseje, rozhovory či recenze českých i zahraničních odborných publikací. Přijímá texty psané česky, slovensky a anglicky. Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, členy redakce a redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit. Časopis vychází dvakrát ročně.

Kontakt: medialnistudia@fsv.cuni.cz

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top