Mediální studia | Media studies

Aktuální číslo

Lenka Waschková Císařová: Should we Consider Local Newspaper Chains Local Media? Development of the Local Press Chain in the Czech Republic PDF

Signe Ivask, Virgo Siil, Brit Laakl: Factors Promoting or Preventing and Relieving the Burnout of Newspaper Sports Journalists during a Prolonged Strenuous Period: Case Study of Estonian Sports Journalists during the Rio 2016 Summer Games PDF

Hana Hurtíková: Mediální framing: teoretické a metodologické vymezení v procesu politické komunikace PDF

Iveta Jansová: Fanouškovský jazyk jako exemplář fanouškovských aktivit s mocenským potenciálem PDF

O časopisu

Mediální studia / Media studies jsou odborný recenzovaný časopis ukotvený v oboru mediálních a komunikačních studií, otevřen je však i příspěvkům z blízkých disciplín kulturálních studií, sociologie, sociální antropologie, gender studies nebo lingvistiky. Publikujeme původní příspěvky, které zkoumají mediální texty, mechanismy jejich produkce či recepce, orientované synchronně i diachronně.
Vítáme především texty, jež se soustředí na oblast střední a východní Evropy a nevyjímají ji přitom z širšího společensko-politického kontextu. Chceme tak zdůraznit propojení lokálního a globálního vědění o médiích. I z tohoto důvodu preferujeme texty psané anglicky. V odůvodněných případech však přijímáme i příspěvky v češtině nebo slovenštině.

Kontakt: medialnistudia@fsv.cuni.cz

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top