Mediální studia | Media studies

Statistiky

Statistika přijatých a nepřijatých textů v historii Mediálních studií

 

Mediální studia – statistika 2015
– v roce 2015 zatím vyšlo 1 číslo pololetníku v plánovaném termínu
 časopisu bylo zasláno: 15 statí ( z toho 8 v AJ), 3 studentské práce a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi bylo postoupeno: 13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty doporučeno k publikování
3 studentské práce – z toho 1 (33 %) byla otištěna

Přehled otištěných textů 2015: 3 statě, 1 zpráva z výzkumu a 4 recenze byly otištěny v čísle 01/2015, 4 statě (v AJ) vyšly ve speciálním čísle 02/2015

Mediální studia – statistika 2014
– v roce 2014 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 13 statí (z toho 5 v AJ), 9 studentských statí, 2 eseje, 1 zpráva z konference
– z toho na recenzi bylo postoupeno:
13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty schváleno pro otištění
9 studentských prací – z toho 1 práce (11 %) byla po úprávách otištěna, zbylých 8 prací (89 %) nebylo recenzenty přijato nebo práce nebyly po přepracování přijaty editory
1 zpráva z konference byla editory po úpravách přijata, stejně jako 1 esej a 1 odborný rozhovor

Přehled otištěných textů 2014: 3 statě, 1 studentská práce, 1 esej, 1 zpráva z koference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2014; 3 statě, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 02/2014

Mediální studia – statistika 2013
– v roce 2013 vyšla dvě regulérní a jedno speciální číslo (v AJ) časopisu
– časopisu bylo celkem zasláno: 21 statí ( z toho 8 v AJ) , 5 studentských statí, 4 eseje, 4 abstrakty, 2 zprávy z konference a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi byly postoupeny:
17 statí (3 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu, 1 stať navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat vzhledem oborovému zaměření časopisu) a z toho 13 statí ( 76 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí a vyšly v časopise a 4 texty (24 %) nebyly recenzenty přijaty
4 studentské statě (1 stať navrhla šéfredaktorka autorovi dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu) z toho byly po přepracování všechny přijaty
eseje nebyly přijaty, všechny 3 zprávy po zeditování byly v časopise otištěny

Přehled otištěných textů 2013: 4 statě, 2 studentské práce, 1 zpráva z konference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2013; 6 statí a 1 editorial vyšly ve speciálním anglickém čísle 02/2013; 3 statě a 2 studentské práce, 1 zpráva z konference, 1 zpráva z výzkumu, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 03/2013

Mediální studia – statistika 2012
– v roce 2012 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 16 statí (z toho 9 v AJ), 12 studentských statí (z toho 2 v AJ), 1 zpráva z výzkumu (v AJ)
– z toho na recenzi byly postoupeny:
14 statí (2 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
10 studentských statí (2 studentské statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
1 zpráva z výzkumu
– z celkového počtu 29 zaslaných recenzovaných textů:
jich 25 bylo postoupeno na recenzi:
12 textů (48 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí – po přepracování bylo otištěno 7 textů (28 % ze všech recenzovaných)
13 textů (52 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2012: 2 statě a 3 studentské práce, 1 zpráva a 8 recenzí vyšlo v čísle 01/2012; 1 stať, 1 studentská práce, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 6 recenzí vyšlo v čísle 02/2012

Mediální studia – statistika 2011
– v roce 2011 vyšla 2 čísla pololetníku v plánovaných termínech
– časopisu bylo zasláno 10 statí, 2 studentské práce a 7 abstraktů
– z toho na recenzi byly postoupeny: 9 statí a 2 studentské statě
– na recenzích se podílelo 13 recenzentů
– 8 textů (73 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí, 3 texty (27 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2011 : 3 texty (60 %) vyšly v čísle 01/2011 a 2 texty vyšly v čísle 02/2011 (spolu s jednou přepracovanou statí zaslanou pro číslo 01/2011)

Mediální studia – statistika 2009–2010
– v roce 2008 vyšla 3 čísla, z toho jedno v AJ
– v roce 2010 1 vydané číslo
– v letech 2009 a 2010 bylo časopisu zasláno 16 statí, studentských statí a esejů (tedy textů podléhajících recenznímu řízení)
– z toho na recenzi bylo postoupeno 12 textů
– na recenzích se podílelo 10 recenzentů
– 3 texty recenzenti doporučili k publikaci (25 %), všechny byly publikovány v čísle 01/2010
– 4 texty (33 %) doporučili recenzenti k přepracování
– 5 textů (41 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Mediální studia – statistika 2006 a 2007
– 5 vytištěných čísel (1 v roce 2006, 4 v roce 2007 – 3. a 4. číslo vyšlo v lednu 2008)
– recenzované články se objevují pouze ve čtyřech číslech (výjimkou je číslo v AJ)
– od počátku vydávání časopisu do prosince 2007 došlo do redakce celkem 27 článků a 3 abstrakty
– z toho na recenzi bylo postoupeno 17 článků (výjimkou je úvodní vymezující článek o MS – bez recenze)
– přijato bylo 10 článků, 8 z toho je již publikováno (2 recenze jsou zatím ještě v běhu; na recenzích se podílelo 15 recenzentů)
– 7 textů celkem k přepracování – 4 texty doporučili recenzenti k přepracování, 3 další doporučila přepracovat šéfredaktorka ještě před postoupením do recenzního řízení
– 8 textů celkem nepřijato – 7 textů šéfredaktorka nepřijala, 1 text nepřijali recenzenti (převážně proto, že neodpovídaly profilu časopisu)

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top