Mediální studia | Media studies

Statistiky

Statistika přijatých a nepřijatých textů v historii Mediálních studií

 

Mediální studia – statistika 2015
– v roce 2015 zatím vyšlo 1 číslo pololetníku v plánovaném termínu
 časopisu bylo zasláno: 15 statí ( z toho 8 v AJ), 3 studentské práce a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi bylo postoupeno: 13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty doporučeno k publikování
3 studentské práce – z toho 1 (33 %) byla otištěna

Přehled otištěných textů 2015: 3 statě, 1 zpráva z výzkumu a 4 recenze byly otištěny v čísle 01/2015, 4 statě (v AJ) vyšly ve speciálním čísle 02/2015

Mediální studia – statistika 2014
– v roce 2014 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 13 statí (z toho 5 v AJ), 9 studentských statí, 2 eseje, 1 zpráva z konference
– z toho na recenzi bylo postoupeno:
13 statí – z toho 6 statí (46 %) bylo po opravách přijato, 7 statí (54 %) nebylo recenzenty schváleno pro otištění
9 studentských prací – z toho 1 práce (11 %) byla po úprávách otištěna, zbylých 8 prací (89 %) nebylo recenzenty přijato nebo práce nebyly po přepracování přijaty editory
1 zpráva z konference byla editory po úpravách přijata, stejně jako 1 esej a 1 odborný rozhovor

Přehled otištěných textů 2014: 3 statě, 1 studentská práce, 1 esej, 1 zpráva z koference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2014; 3 statě, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 02/2014

Mediální studia – statistika 2013
– v roce 2013 vyšla dvě regulérní a jedno speciální číslo (v AJ) časopisu
– časopisu bylo celkem zasláno: 21 statí ( z toho 8 v AJ) , 5 studentských statí, 4 eseje, 4 abstrakty, 2 zprávy z konference a 1 zpráva z výzkumu
– z toho na recenzi byly postoupeny:
17 statí (3 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu, 1 stať navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat vzhledem oborovému zaměření časopisu) a z toho 13 statí ( 76 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí a vyšly v časopise a 4 texty (24 %) nebyly recenzenty přijaty
4 studentské statě (1 stať navrhla šéfredaktorka autorovi dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu) z toho byly po přepracování všechny přijaty
eseje nebyly přijaty, všechny 3 zprávy po zeditování byly v časopise otištěny

Přehled otištěných textů 2013: 4 statě, 2 studentské práce, 1 zpráva z konference a 3 recenze vyšly v čísle 01/2013; 6 statí a 1 editorial vyšly ve speciálním anglickém čísle 02/2013; 3 statě a 2 studentské práce, 1 zpráva z konference, 1 zpráva z výzkumu, 1 recenzní stať a 2 recenze vyšly v čísle 03/2013

Mediální studia – statistika 2012
– v roce 2012 vyšla obě čísla pololetníku v plánovaných termínech
 časopisu bylo zasláno: 16 statí (z toho 9 v AJ), 12 studentských statí (z toho 2 v AJ), 1 zpráva z výzkumu (v AJ)
– z toho na recenzi byly postoupeny:
14 statí (2 statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
10 studentských statí (2 studentské statě navrhla šéfredaktorka autorům dopracovat kvůli nesplnění formálních požadavků časopisu)
1 zpráva z výzkumu
– z celkového počtu 29 zaslaných recenzovaných textů:
jich 25 bylo postoupeno na recenzi:
12 textů (48 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí – po přepracování bylo otištěno 7 textů (28 % ze všech recenzovaných)
13 textů (52 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2012: 2 statě a 3 studentské práce, 1 zpráva a 8 recenzí vyšlo v čísle 01/2012; 1 stať, 1 studentská práce, 1 rozhovor, 1 recenzní stať a 6 recenzí vyšlo v čísle 02/2012

Mediální studia – statistika 2011
– v roce 2011 vyšla 2 čísla pololetníku v plánovaných termínech
– časopisu bylo zasláno 10 statí, 2 studentské práce a 7 abstraktů
– z toho na recenzi byly postoupeny: 9 statí a 2 studentské statě
– na recenzích se podílelo 13 recenzentů
– 8 textů (73 %) doporučili recenzenti po přepracování k přijetí, 3 texty (27 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Přehled otištěných textů 2011 : 3 texty (60 %) vyšly v čísle 01/2011 a 2 texty vyšly v čísle 02/2011 (spolu s jednou přepracovanou statí zaslanou pro číslo 01/2011)

Mediální studia – statistika 2009–2010
– v roce 2008 vyšla 3 čísla, z toho jedno v AJ
– v roce 2010 1 vydané číslo
– v letech 2009 a 2010 bylo časopisu zasláno 16 statí, studentských statí a esejů (tedy textů podléhajících recenznímu řízení)
– z toho na recenzi bylo postoupeno 12 textů
– na recenzích se podílelo 10 recenzentů
– 3 texty recenzenti doporučili k publikaci (25 %), všechny byly publikovány v čísle 01/2010
– 4 texty (33 %) doporučili recenzenti k přepracování
– 5 textů (41 %) nedoporučili recenzenti k přijetí

Mediální studia – statistika 2006 a 2007
– 5 vytištěných čísel (1 v roce 2006, 4 v roce 2007 – 3. a 4. číslo vyšlo v lednu 2008)
– recenzované články se objevují pouze ve čtyřech číslech (výjimkou je číslo v AJ)
– od počátku vydávání časopisu do prosince 2007 došlo do redakce celkem 27 článků a 3 abstrakty
– z toho na recenzi bylo postoupeno 17 článků (výjimkou je úvodní vymezující článek o MS – bez recenze)
– přijato bylo 10 článků, 8 z toho je již publikováno (2 recenze jsou zatím ještě v běhu; na recenzích se podílelo 15 recenzentů)
– 7 textů celkem k přepracování – 4 texty doporučili recenzenti k přepracování, 3 další doporučila přepracovat šéfredaktorka ještě před postoupením do recenzního řízení
– 8 textů celkem nepřijato – 7 textů šéfredaktorka nepřijala, 1 text nepřijali recenzenti (převážně proto, že neodpovídaly profilu časopisu)

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další informace