Etický kodex autora

Povinnosti a etický kodex autora

  1. Autor zajistí, aby odevzdal MS jen rukopis, který dosud nebyl publikován a je MS nabízen k první publikaci.
  2. Autor předem informuje redakci, pokud celý rukopis nebo jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografii.
  3. Autor musí být výhradním držitelem autorských práv.
  4. Autor vždy opatří písemné svolení třetích stran, pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana.
  5. Autor nabídnutím rukopisu deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v MS a poskytnout vydavateli MS v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli přijetí rukopisu k publikaci.
  6. Autor by měl uvést jako autory všechny osoby, které mají podíl spoluautora textu nebo/a výzkumu a neměl by uvádět žádné osoby, které nemají podíl spoluautora textu nebo/a výzkumu.
  7. Autor se v odevzdaném rukopise nesmí dopustit plagiátorství (např. podání cizího článku jako vlastního; použití podstatné pasáže cizí práce, aniž by na ni bylo řádně odkázáno; prezentace výsledků výzkumu, který nevedl autor, jako výsledků vlastních apod.) Všechny formy plagiátorství jsou nepřípustné a vedou k okamžitému zastavení recenzního řízení a odmítnutí článku.
  8. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je v recenzním řízení MS, je považováno za neetické.


Reklamy