Mediální studia | Media studies

O časopisu

 

Mediální studia je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

Mediální studia a žurnalistika jsou dnes již etablovanými vědeckými obory, ještě na přelomu tisíciletí jim však v České republice chyběl odborný časopis poskytující teoretikům a výzkumníkům patřičnou publikační platformu. Respektovaný odborný časopis, který by nabízel aktuální studie a výsledky probíhajících výzkumů, postrádala také odborná i laická veřejnost a studenti těchto oborů. Právě tuto mezeru na trhu odborných periodik pololetník Mediální studia zaplnil. Vznik časopisu, edičně založeného na recenzování abstraktů a příspěvků, vytvořil regulérní prostor pro publikování vědeckých statí. Umožňuje vědecký růst mladé generaci teoretiků a výzkumníků a je fórem pro tříbení názorů a hodnotnou diskusi o současném a budoucím stavu médií.

Cílem projektu je nabídnout nejen akademické obci, ale všem zájemcům o mediální témata, časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců z České republiky a Slovenska a současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či empirických prací.

Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, členy redakce a redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit.

Časopis obsahuje teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data, kvalitní studentské práce, eseje, recenze českých i zahraničních odborných publikací a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky.

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných periodik při Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Časopis vychází dvakrát ročně.

 

Granty
Ministerstvo kultury ČR podpořilo vydávání časopisu v roce 2012, 2014 a 2015 částkou 50 000 Kč. Děkujeme.
Nadace Český literární fond přispěla na vydávání časopisu v roce 2011 částkou 15 000 Kč. Děkujeme.

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top