Mediální studia | Media studies

O časopisu

 

Mediální studia je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky.

Mediální studia a žurnalistika jsou dnes již etablovanými vědeckými obory, ještě na přelomu tisíciletí jim však v České republice chyběl odborný časopis poskytující teoretikům a výzkumníkům patřičnou publikační platformu. Respektovaný odborný časopis, který by nabízel aktuální studie a výsledky probíhajících výzkumů, postrádala také odborná i laická veřejnost a studenti těchto oborů. Právě tuto mezeru na trhu odborných periodik pololetník Mediální studia zaplnil. Vznik časopisu, edičně založeného na recenzování abstraktů a příspěvků, vytvořil regulérní prostor pro publikování vědeckých statí. Umožňuje vědecký růst mladé generaci teoretiků a výzkumníků a je fórem pro tříbení názorů a hodnotnou diskusi o současném a budoucím stavu médií.

Cílem projektu je nabídnout nejen akademické obci, ale všem zájemcům o mediální témata, časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců z České republiky a Slovenska a současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či empirických prací.

Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, členy redakce a redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit.

Časopis obsahuje teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data, kvalitní studentské práce, eseje, recenze českých i zahraničních odborných publikací a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a žurnalistiky.

Časopis je na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných odborných periodik při Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

Časopis vychází dvakrát ročně.

 

Granty
Ministerstvo kultury ČR podpořilo vydávání časopisu v roce 2012, 2014 a 2015 částkou 50 000 Kč. Děkujeme.
Nadace Český literární fond přispěla na vydávání časopisu v roce 2011 částkou 15 000 Kč. Děkujeme.

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další informace