Mediální studia | Media studies

Historie

 

Projekt navazuje na vydávání jediného časopisu v České republice, který se mezi lety 2001 do roku 2005 věnoval popularizaci vědy v oblasti mediálních studií a žurnalistiky – Revue pro média. Revue pro média vznikla v roce 2001 jako příloha literárního měsíčníku Host a během roku se stala samostatným čtvrtletníkem vždy zaměřeným na určité téma v rámci oboru. Za pět let existence vydal Spolek přátel vydávání časopisu Host 13 čísel Revue pro média, mimo jiné s podporou Ministerstva kultury.

V roce 2006  se časopis s novým vydavatelem, Syndikátem novinářů ČR, proměnil ve čtvrtletník Mediální studia splňující všechny standardy odborného recenzovaného časopisu. Časopis vycházel  v letech 2006 (1 číslo), 2007 (4 čísla) a 2008 (3 čísla).

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top