Mediální studia | Media studies

Etický kodex editora

 

Povinnosti a etický kodex editora

  1. Editor je zodpovědný za konečný výběr článků publikovaných v MS.
  2. Editor vybírá články k publikaci pouze s přihlédnutím k jejich odborným kvalitám a podle pravidel fair play, tj. bez ohledu na národnost, etnickou příslušnost, rasu, gender, politickou příslušnost, náboženství nebo sexuální orientaci autora.
  3. Editor zachovává ve vztahu ke třetím stranám důvěrnost veškerých informací o podaných rukopisech, jejich autorech a výsledcích a obsahu recenzního řízení.
  4. Editor dbá o oboustrannou anonymitu recenzního řízení a nesmí ji svévolně porušit.

Funkci editora může v MS vykonávat také šefredaktorka.

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Další informace