MEDIÁLNÍ STUDIA

Call for Papers

 

Recenzovaný odborný časopis Mediální studia uvítá nabídky na články do čísla 01/2018.

Rubriky:

STATĚ (teoretické a výzkumné, tj. založené na původních výzkumech, do 70 000 znaků)
STUDENTSKÉ PRÁCE (články prezentující kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské práce, do 40 000 znaků)
VĚDECKÉ INTERVIEW (součástí je úvodní stať a rozhovor; jako respondenty interview přednostně vítáme významné osobnosti oboru s mezinárodně uznávanou prestiží, do 30 000 znaků)
ESEJE (do 20 000 znaků)
RECENZE (recenze aktuálních českých či zahraničních odborných publikací, 10 000 – 15 000 znaků)
ZPRÁVY (z konferencí, letních škol, informace o výzkumných projektech a podobně, 7 000 – 10 000 znaků)

Termíny:

Zaslání návrhu článku: 29. ledna 2018
Odevzdání recenzovaných textů (statě a studentské práce): 26. únor 2018
Odevzdání ostatních textů: 12. března 2018

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií.

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na e-mail Mediálních studií medialnistudia@fsv.cuni.cz


Informace k výběru knih: 

RECENZE:

Mezi knižními tituly, navrhovanými na recenzi, vítáme především aktuální (tzn. vydané v posledních dvou letech) odborné texty z oboru mediálních studií a žurnalistiky, publikované nejen v českém nebo slovenském jazyce, ale i v jazycích jiných. Odborné tituly, jež se mediálních studií dotýkají hraničně, tzn. že s oborem mediálních studií souvisí, ale primárně patří do jiné oborové oblasti (např. tituly z oblasti teorie jazyka, sémiotiky, fotografie, umění, literární teorie, filmové vědy, atd.), jsou vítány v případě, že jejich recenzi můžeme chápat jako přínosnou pro obor a že tato recenze může být a bude k mediálním studiím a jejich odborné debatě explicitně vztažena.

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií (viz Pro autory).

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu Mediálních studií  medialnistudia@fsv.cuni.cz

Call for Papers

Redakce Mediálních studií uvítá nabídky na články do čísla 2/2018.

Návrhy článků zasílejte do 16. července 2018 na adresu medialnistudia@fsv.cuni.cz, plné texty rovněž na tuto adresu do 13. srpna 2018

GO top