Mediální studia 02/2008

STATĚ / STUDIES

Lenka Vochocová:
Ženy ve zpravodajských redakcích: Falešné naděje na dobytí maskulinní pevnosti (PDF)
//Women in Newsrooms: Idle Hopes for the Conquest of the Masculine Fortress

ABSTRACT
The aim of this paper is to systematize and review academic texts dealing with the presence (absence) of women in the newsrooms, both as decision makers and staff members, and its impact on media content. The author argues that that there is no direct or causal relationship between the presence or absence of women in the newsrooms and the gender stereotypes in the media content, as there are many other factors affecting both the media content and the individual gender perfomance. The paper offers a detailed discussion of some of these factors, e.g. nondichotomic gender essence, the absence of feminine solidarity, institutional factors and media logic, horizontal and vertical newsroom segregation, sexual harassment and others.

KEYWORDS
women – newsroom – decisionmaking – media content – gender stereotypes – horizontal/vertical segregation

PhDr. Lenka Vochocová (1979) je doktorandkou na Katedře mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Zaměřuje se na kritickou politickou ekonomii komunikace s důrazem na genderovou oblast a teorie veřejné sféry. Tématem její disertace je pozice a sebeobraz novinářek a novinářů v ČR. E-mail: vochocov@fsv.cuni.cz

Dino Numerato:
Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů (PDF)
//Media Activity and Reflexivity of Sports Actors

ABSTRACT
Contemporary scholarship dealing with the relationship between the media and sports has mainly been focused on critical analysis of media messages relating sport, on the political economy of the media and on the transformation of sports cultures as a consequence of the processes of globalization, commercialization and spectacularization. Yet less attention has been given to the ways in which sports actors actively approach or reflect upon the media. This paper contributes to filling this gap by analyzing different forms of the sports actors’ active usage and reflexivity about the media. Therefore, sports – and the term does not refer only to elite and high level sports, but also to recreational and competitive forms – is not exclusively presented in a subordinated position to the hegemony of the system of the media. On the contrary, drawing on an ethnographic study within three Czech sports associations (football, handball and sailing), the analysis explores different modes of active and reflexive approaches towards the media that appear in the sphere of sport. This analysis thus, enriches the research agenda of sports media studies diffused within the framework of sports sociology. Moreover, it empirically substantiates the growing stream of research on sport within media studies.

KEY WORDS
activity – ethnographic study – mass media – reflexivity – sport – sports actor

Dino Numerato (1978) absolvoval doktorské studium sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V letech 2006-2008 působil coby výzkumník na projektu Sport and Social Capital in the EU na Università Luigi Bocconi v Miláně. V rámci tohoto projektu uskutečnil etnografickou studii v českých sportovních svazech. Odborným pole jeho zájmu je sociologie sportu se zvláštním důrazem na média, řízení sportu, dobrovolnictví a na vazby sportu a politiky. Zabývá se rovněž sociologií vědění a reflexivním sociálním jednáním. E-mail: dino.numerato@gmail.com

PŘEKLAD / TRANSLATION

Régis Debray: Zákon tří stavů
//Régis Debray: La loi des trois états
(překlad Lenka Harantová)
Lenka Harantová:
Régis Debray a médiologie (PDF)
//Régis Debray and Mediology

RECENZE / REVIEWS (PDF)

Piotr Sztompka: Vizuální sociologie. Fotografie jako výzkumná metoda
(Michal Šimůnek)

William Dinan, David Miller (eds.): Thinker, Faker, Spinner, Spy. Corporate PR and the Assault on Democracy
(Tomáš Trampota)

Walter J. Ong: Technologizace slova
(Eduard Chmelár)

Helena Srubar: Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West
(Petr Bednařík)

Jan Děkanovský: Sport, média a mýty
(Dino Numerato)

Mičienka, M., Jirák, J. a kol.: Základy mediální výchovy
(Juraj Rusnák)

Stanislav Budín: Jak to vlastně bylo
(Martin Groman)

Reklamy