Mediální studia 01/2012

STATĚ / STUDIES

Jakub Macek:
Poznámky k okouzlení novostí nových médií (PDF)
//Notes on the Novelty Sublime and New Media

ABSTRACT
The paper deals with new media studies and focuses on critical debate about novelty sublime. The fascination by novelty and rhetoric of profound social change caused by emerging internet and new media significantly shaped new media studies in their early period. However, on the beginning of 21st century new media studies became quite critical to these hyped (utopian and dystopian) discourses and the debate about reasons and nature of these early “extreme” framing of social change became one of the key elements of academic normalization of new media studies.

KEYWORDS
new media – new media studies – novelty sublime – internet imaginaire – history of technologies

Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (1979) působí jako odborný asistent na Katedře společenských věd VŠB–TU Ostrava a na Katedře mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě v Brně. Vystudoval mediální studia a žurnalistiku na FSS MU, kde rovněž získal doktorát ze sociolo­gie. Zabývá se primárně studiemi nových médií a problematikou mediálních subkultur. E-mail: jakub.macek@gmail.com

Jan Cebe:
Poválečná očista v rámci Svazu českých novinářů (PDF)
//The Postwar Cleanup in the Union of Czech Journalists

ABSTRACT
After the liberation of Czechoslovakia in May 1945 there was the cleanup from those who in recent years collaborated with the Nazi regime. Many real and alleged traitors of the nation stood before the popular courts. Among them were also journalists. Some of them were even sentenced to death. Journalists themselves also came within its organization for the cleansing of their professional status. Many journalists have been excluded from their profession. There was a significant replacement of editors in the cast, especially in the sense of arrival of young and inexperienced journalists. Cleansing the state of journalism also had great political importance because it excluded many right-wing oriented journalists from public life, which had significant influence on the postwar direction of journalism and media organizations themselves.

KEYWORDS
purification – the Third Republic – journalists – media – people‘s courts – the Union of Czech Journalists

PhDr. Jan Cebe (1978) je pedagogem a vědeckým pracovníkem Katedry mediálních studií FSV UK. V rámci vědecké činnosti se orientuje zejména na dějiny českých médií v období let 1939–1948. E-mail: cebe@fsv.cuni.cz

STUDENTSKÉ PRÁCE / STUDENT PAPERS

David Klimeš:
Pronikání zábavy do zpravodajského paradigmatu: český příklad (PDF)
//The Penetration of Entertainment into the News Paradigm: the Czech Case

ABSTRACT
The aim of my work is to describe the penetration of entertainment into the news. In the first chapter I conceptualize the phenomenon and discuss the basic literature on the topic. Further, I describe the Czech theoretical debate. In the second chapter I show methodological attempts at coping with the penetration of entertainment and I suggest a methodological approach for my own research. I describe the penetration of entertaining elements into it, and the increased in­terpretive power of journalists in the commercialized infotainment news. After the presentation of the research, I consider approaches to examine the fusion of entertainment and news.

KEYWORDS
entertainment – news – news paradigm – infotainment

Mgr. David Klimeš (1982) vystudoval žurnalistiku na FSV UK, historii na FF UK a mediální studia na FSV UK, nyní je doktorandem na IKSŽ FSV UK. Kontakt: d.klimes@gmail.com

Jiří Fiala:
Nelegálně distribuované video z hlediska mediální etnografie (PDF)
//Illegally Distributed Video: An Ethnographic Study

ABSTRACT
The paper deals with consumption patterns of infringing content, using the framework of me­dia ethnography. This kind of ethnography is focused on media use in households, emphasising actual context of consumption. Using conceptual notions of the everyday and domestication, the research seeks to find out how participants incorporate infringing content into the structure of their everyday life, whether this means forming new watching patters, and how is this content consumed in general. It also investigates social curation as means of discovering new content.

KEY WORDS
media ethnography – television – infringing content – piracy – downloading – P2P – new media – media habits

Mgr. Jiří Fiala (1982) vystudoval mediální studia a žurnalistiku na FSS MU. Bakalářský titul získal na katedře filmové teorie na FF MU. Věnuje se problematice technologií a nových médií, především jejich vlivu na každodenní život a interakci se staršími mediálními formami. Je spoluzakladatelem agentury Filmochod zaměřené na video branding a propagaci. Kontakt: jfiala@gmail.com

Roman Hájek:
Personalizace, estetizace a depolitizace politiky v českých médiích: mediální pokrytí sjezdů ČSSD a kongresů ODS mezi lety 1994–2011 v denících Právo a Mladá fronta Dnes (PDF) //Personalization, Aestheticization and Depoliticization of Politics in Czech Media: Media Coverage of Party Congresses of Main Czech Parties ČSSD and ODS between 1994 and 2011 in Dailies Právo and Mladá fronta Dnes

ABSTRACT
Literature which engages in the transformation of relationship between politicians, media and the public often describes new trends in media coverage of the world of politics through theoreti­cal concepts like personalization, aestheticization or depoliticization. Since the Velvet Revolution in 1989 Czech political communication has gone through substantial changes – similar to the de­velopment in postwar Western democracies. Therefore it is supposed that the new trends would prove in Czech conditions as well. This paper monitors how two Czech press titles Mladá fronta Dnes and Právo covered congresses of the two main political parties (ČSSD, ODS) between 1994 and 2011. It tries to describe if there are any tendencies towards new trends of political commu­nication, especially these mentioned above. Surprisingly, it finds out that Czech press paid most attention to political issues connected with the congresses and voting tactics of their participants. There is no evidence for aestheticization and only weak tendency towards personalization of poli­tical communication.

KEY WORDS
political communication – party leaders – personalization – aestheticization – Czech politics – depoliticization – third age of political communication – content analysis

Bc. Roman Hájek (1988) dokončuje magisterské studium oboru mediální studia na Fakultě sociál­ních věd Univerzity Karlovy. Ve své diplomové práci se věnuje estetizaci české politické komunikace. Kontakt: romanhajek@centrum.cz.

 

RECENZE / REVIEWS (PDF)
Marek Junek a kol.: Svobodně! Rádio Svobodná Evropa 1951–2011 (PDF)
(Petr Orság)

Maxwell McCombs: Agenda setting: nastolování agendy – masová média a veřejné mínění
(Tomáš Bártek)

Stanislava Fedrová, Alice Jedličková (eds.): Intermediální poetika příběhu
(Štěpán Kučera)

Alessandro Catalano: Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959)
(Štěpán Kučera)

John Thompson: Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century
(Kateřina Kirkosová)

Tomáš Dvořák (ed.): Kapitoly z dějin a teorie médií
(Jan Vedral)

Jana Cviková: Politiky a političky. Aspekty politickej subjektivity žien
(Lucie Jarkovská)

Vojtěch Bednář: Internetová publicistika
(Daša Nováčiková)


ZPRÁVY / NEWS
(Ko)médiá – Medzinárodná vedecko-odborná konferencia (PDF)
(Alena Feriancová)

Reklamy