Mediální studia 01/2010

EDITORIAL / EDITORIAL (PDF)

STATĚ / STUDIES

Nico Carpentier:
Reading back beyond the “post” prefix. The politics of the signifier post-socialism and its opportunities for the enrichment of participatory media theory (PDF)

ABSTRACT
The article sets out to develop a post-socialist reading back into the past strategy, which combines the tactics of disarticulation and rearticulation. The intellectual-critical post-socialist strategies have often been (rightfully) used to critique contemporary societal configurations for allowing the problematic past to almost unconsciously impact on the present and for erasing, forgetting, essentializing or reducing that very same past. This article carefully raises a different question, going back into the past, bypassing the discontinuities to look whether we can import some of its concepts into the present. This reading back into the past strategy consists in other words of disarticulating “old” concepts from their original discursive frameworks, and re-articulating them within a (radical-maximalist) democratic framework. In order to ground this rescue operation, the article starts with an overview of a number of prefixed concepts (using both “post” and “trans”) to show their complicated relationship with their original signifiers, and with the dislocations they try to capture. The article then uses these debates on prefixed concepts, and more specifically on post-socialism and post-colonialism, to identify a position within the intellectual-critical post-socialist tradition that allows a re-reading of the past, and a deployment of the tactics of disarticulation and rearticulation. The final part of the article illustrates the post-socialist reading back into the past strategy by focusing on the media and participation debate, attempting to rescue the potentially valuable concept of narodnost, in order to open up new ways of thinking about media and participation and to illustrate the strength of the post-socialist reading back into the past strategy.

KEY WORDS
post-socialism – disarticulation – rearticulation – media participation – narodnost – reading back – Soviet theory of the press

Nico Carpentier works as assistant professor at the Communication Studies Department of the Vrije Universiteit Brussel (VUB – Free University of Brussels). He is co-director of the VUB research centre CEMESO and vice-president of the European Communication Research and Education Association (ECREA). His theoretical focus is on discourse theory, his research interests revolve around the rela­tionship between media, journalism, politics and culture, especially the social domains such as war & conflict, ideology, participation and democracy. E-mail: nico.carpentier@vub.ac.be

Epp Lauk, Maria Jufereva:
Reversed censorship’? Assessing media self-regulation in the Baltic countries (PDF)

ABSTRACT
A paradigm shift in the European media and communications policy from public service orientation towards market liberalization raises the question of effective mechanisms for safeguarding public interest and counterbalancing the commercial objectives of the media industry. This article dis­cusses the efficiency of one of particular mechanism, self-regulation, in the context of the Baltic States and their extremely liberal media policies. Due to the imbalance between market forces and regulation, within the conditions of immature civic and media cultures, the media in the Baltic countries have developed a unique form of ‘reversed’ censorship. Governments establish censor­ship to limit the freedom of the press; ‘reversed’ censorship is established by the media to limit the freedom of expression. The ideology of a free media has been turned into a means of increasing the power of the media. Voices demanding accountability or criticizing the media for irresponsible performance are suppressed, as the media do not tolerate external criticism.

KEY WORDS
media policy – self-regulation – EU – the Baltic countries

Epp Lauk is Professor of journalism of the Department of Communication at the University of Jyväskylä, Finland. E-mail: epp.lauk@gmail.com

Maria Jufereva is a Doctoral student of the Department of Communication at the University of Jyväskylä, Finland and Journalism and Communication Institute at the University of Tartu, Estonia. E-mail: mariajuf@gmail.com

STUDENTSKÁ PRÁCE / STUDENT PAPER

Adéla Badáňová:
Obraz Romů v romském čtrnáctideníku Romano hangos (PDF)
//Media representation of Roma people in Romano hangos

ABSTRACT
This paper is focused on media representation of Roma people in Romani print medium Romano hangos (Romani voice), which serves as a platform for presentation of Romani attitudes. Study draws on characterization of Romani minority and its social problems, on the theory of media construction of social reality and previous research on Roma people representation in communication media or other minority media. The analysis of Roma people representation in Romano hangos was accomplished by quantitative content analysis of designed sample of 24 issues of the particular print medium from 1999 to 2007 (incl.). Representation of Roma people was analyzed for example in light of structure of topics, presentation of social problems, heterogenity of Romani minority or presentation of traditional Romani identity and Romani nature.

KEYWORDS
Roma people – Romani media – Romano hangos – construction of media portrayals

KLÍČOVÁ SLOVA
Romové – romská média – Romano hangos – konstrukce mediálního obrazu

Adéla Badáňová vystudovala na magisterském stupni obor Mediální studia a žurnalistika na Fakul­tě sociálních studií Masarykovy univerzity. Tématem mediální reprezentace Romů se zabývala také ve své diplomové práci Proměny mediální reprezentace Romů v českém tisku. V současné době pracuje jako PR manažerka v Nadaci Partnerství, která se zabývá ekologií a trvale udržitelným rozvojem. E-mail: adela.badanova@nap.cz

ROZHOVOR / INTERVIEW

Tobias Olsson:
There is no public sphere without a public
An interview with Slavko Splichal (PDF)

Tobias Olsson heads media and communication research at Jönköping University, Sweden and he currently leads the research project Organized Producers of Young Net Cultures: Actors, Practices, Ambitions (funded by the Swedish Knowledge Foundation’s research program Young Net Cultures). Tobias Olsson has published a large number of journal articles and book chapters, most of them concerning issues of new media and citizenship. His most recent publications include the co-edited volume (with Peter Dahlgren) Young Citizens, ICTs and Democracy (Gothenburg: Nordicom, 2010). E-mail: tobias.olsson@hlk.hj.se

RECENZE / REVIEWS (PDF)

Paulina Bren: The Greengrocer and His TV. The Culture of Communism after the 1968 Prague Spring.
(Šimon Dominik, FSV Praha)

Jonathan Hardy: Western Media Systems.
(Jan Jirák, FSV Praha)

Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná: Mediální výchova.
Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná: Mediální výchova. Cvičebnice – zadání.
Jan Pospíšil – Lucie Sára Závodná: Mediální výchova. Cvičebnice – řešení.
(Radim Wolák, FSV Praha)

Kateřina Kadlecová: Ženské časopisy pro pokročilé. Literární interpretace a kritická analýza diskurzu měsíčníku Marianne.
Kateřina Kadlecová: Dívky a girls podle českých dívčích časopisů. Jazyk, ideologie, publikum a jeho přístup.
(Barbora Osvaldová, FSV Praha)

Jan Stejskal: Zprávy z českého století. Tiskové agentury a česká společnost 1848–1948.
(Ludmila Trunečková, FSV Praha)

Jiří Vacek – Lukáš Babka: Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945).
(Barbara Köpplová, FSV Praha)

Barbora Osvaldová a Radim Kopáč: O fejetonu, s fejetonem.
Barbora Osvaldová a Radim Kopáč: Pokusy a dobrodružství: poznámky k eseji.
(Jiří Poláček, FSS Brno)

Pavel Verner: Úvod do praktické žurnalistiky.
Pavel Verner: Zpravodajství a publicistika.
(Ludmila Trunečková, FSV Praha)

ZPRÁVY / REPORTS (PDF)

Studentská konference intermediálně. Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární a intermediální debatu, 29. dubna 2010, Praha, Česká republika.
(Alice Jedličková, AV ČR)

At the Crossroads. 8th Crossroads in Cultural Studies, Hong Kong, June 17–21, 2010.
(Nico Carpentier, VUB Brussel)

Vzdělávání novinářů v epoše radikální změny. Světový kongres novinářského vzdělávání, 5.–7. července 2010, Rhodes University, Grahamstown, Jihoafrická republika.
(Jan Jirák, FSV Praha)

In search of big ideas and a new paradigm. The IAMCR Conference, Braga, Portugal, July 18–22, 2010.
(Stanislaw Jedrzejewski, Kozminski University of Warsaw)

Letní škola nabídla zajímavé přednásky i prezentace. 2nd International Summer School on Political Communication and Electoral Behavior, Milano, 5.–9. července 20101.
(František Kalvas, Západočeská univerzita v Plzni)

Reklamy