Mediální studia 01/2007

STATĚ / STUDIES

Václav Štětka:
Od imperialismu ke glokalizaci: paradigmatické proměny a současné trendy ve výzkumu mezinárodní komunikace (PDF)
//
From Imperialism to Glocalization: Paradigmatic Shifts and Contemporary Trends in the International Communication Research

ABSTRACT
This paper examines historical development and contemporary trends in the field of international media and communication research. It starts with a brief description of the emergence of this (sub)discipline within the context of the decolonization process after the World War II, which was first reflected upon by the “communication and development” paradigm. Its rather optimistic view of the media’s role in fostering the economic and social development of the Third World countries was critically challenged at the end of the 1960s, giving prominence to the dependency theories and the related cultural/media imperialism paradigm. After the systematic overview of its underlying assumptions and the work of some of the most important contributors, the paper focuses on the next paradigmatic shift, brought by the rise of the globalization discourse in the 1990s. The author argues that while certain aspects of globalization processes brought an impulse for rejuvenation of both of the older paradigms of international communication, main impact of this discourse can be seen in helping to establish a new approach to the reality of global information/cultural flows and also to its empirical analysis. In this respect, the paper reviews the current trend towards “regionalization” of media production on a global scale, marked by the rise of powerful media companies in the Third World countries as well as by the “glocalization” strategies of the global media industries in search for the local audience. Together with the growing emphasis on the reception analysis of the international media products, questioning popular claims about their homogenizing impact, this approach represents a serious challenge for the theories of Western/American global cultural domination and allows for understanding media globalization more in terms of a complex and dynamic process, opening space for an emergence of hybrid cultural forms, product and identities.

KEYWORDS
international communication studies – development theory – cultural imperialism – media globali­zation – reception analysis – glocalization – reverse flow – hybridization

PhDr. Václav Štětka, Ph.D. působí od roku 2006 jako odborný asistent na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií MU v Brně. Vystudoval sociologii a mediální studia na FSS MU a historii na FF MU. Odborně se věnuje především problematice sociálně–integračních funkcí masových médií v období pozdní modernity a v kontextu procesů globalizace, zejména pak podílu masových médií na (re)konstrukci teritoriálních a kulturních identit. Absolvoval studijní pobyty na Friedrich–Schiller–Universität v Jeně, na University of Wollongong a výzkumný pobyt na Lougborough University. E–mail: stetka@fss.muni.cz

Irena Reifová:
Synové a dcery Jakuba skláře: dominantní a rezistentní významy televizní populární fikce ve druhé polovině 80. let /
//Synové a dcery Jakuba skláře: Dominant and Resistant Meanings in Television Popular Fiction after 1985s (PDF)

ABSTRACT
This article explores the television serial Synové a dcery Jakuba skláře as an item of television popular fiction produced and broadcasted by Czechoslovak television in 1980s. Consequently it examines the serial’s production and textual categories in its connection to communist ideology. The concept of ideology is also reviewed with an eye to its development in cultural studies in last two decades. The serial represents a form of film historiography as it covers almost sixty years of Czechoslovak history from 1899 to 1957. The textual content is examined from the methodological perspective of textual orientators – narrative features that refer to historical reality and simultaneously also refer to the moment of production by paradigmatic choices. Ideological choice of textual orientators is spotted in ascribed role of social democratic party and communist party and also in the division of two phases of communist periods: times of struggle and times of power. However, the central textual category is disconnected from communist ideology. It represents universal modernist essentialism and postulates inner human qualities (in contrast with surface) as a marking sign of main good heroes.

KEYWORDS
ideology – communism – television – television serial show – history – textual orientator – essentialism – modernity

PhDr. Irena Reifová, Ph.D. (1971) vyučuje na Katedře mediálních studií UK FSV a odborně působí v Centru pro mediální studia. Zabývala se problematikou role médií v postmoderní společnosti s důrazem na reprezentaci reality. V současnosti se v pedagogické i vědecké práci soustřeďuje na kri­tické tradice v kulturálních studiích a na fenomén populární kultury. S autorským kolektivem připravila k vydání Slovník mediální komunikace (Portál, 2004), překládá odbornou literaturu z angličtiny. E–mail: reifova@seznam.cz

PŘEKLAD / TRANSLATION

Stuart Hall: Znovunalezení „ideologie“: návrat potlačeného zpět do mediálních studií /
Stuart Hall: The Rediscovery of ‚Ideology‘: Return of the Repressed in Media Studies (PDF)
(překlad Zdeněk Havlíček, Jakub Macek, Václav Štětka)

RECENZE / REVIEWS (PDF)

John Fiske: Media Matters: Race and Gender in U.S. Politics
Robert McChesney: Rich Media, Poor Democracy: Communication Politics in Dubious Times
(Jan Miesler)

Vladislava Závrská: Teoretická východiska teorií účinků masové komunikace
(Irena Reifová)

Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal (eds.): Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století
(Peter Valček)

Joshua Meyrowitz: Všude a nikde: vliv elektronických médií na sociální chování
(Kateřina Škařupová)

Markéta Pravdová: McDonald’s – tak trochu jiná kultura? Případová studie o značce McDonald’s a její reklamě
(Juraj Rusnák)

Tomáš Trampota: Zpravodajství
(Jan Punčochář)

Kol. autorů: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích. Sborník textů z mezinárodní vědecké konference
(Markéta Škodová)

Jean–Luc Godard: Texty a rozhovory
(Michaela Fišerová)

Karel Hvížďala: Jak myslet média. Eseje a rozhovory
(Barbora Osvaldová)

Jan Halada (ed.). Egon Erwin Kisch známý a neznámý
(Miroslav Mašek)

ZPRÁVY / NEWS (PDF)

Reklamy