Mediální studia 01/2006

Mediální studia 01/2006

EDITORIAL (PDF)

STATĚ / STUDIES

Jaromír Volek, Jan Jirák, Barbara Köpplová:
Mediální studia: východiska a výzvy (PDF)
//Media Studies: Perspectives and Challenges

ABSTRACT
The academic field of “media studies” is one of the modern interdisciplinary-orientated fields of social scientific research and university lecturing. It is a settled and well-developed discipline, although its stability is continuously attacked by a variety of trends, with the rapidly changing subject of its interest as one of the most important examples. The main traditions of studying the media are the cognitive-empirical tradition, the critical-speculative one and the “cultural” tradition. Apart from that, a strong tradition of historical study of media can be traced back. The last decade and the turn of the century have opened a new topic of media studies – the ICT. With dissemination of “new” technologies and their integration into social communication, new questions have been raised: how do the ICT based media influence the scope and shape of public communication? What are the political, commercial and cultural consequences of implementing these communications? What kinds of changes are caused by ICT regarding users’ habits? Last but not least, how to incorporate ICT development into a more traditional narrative of media development? The article aims to explain the cotemporary status of media studies with some comments on the “Czech” and “Slovak” media studies tradition, transforming some of these questions into a possible programme for future development of the whole field.

KEY WORDS
media studies – ICT – information ideology – information power – cognitive-empirical tradition – critical-speculative tradition – cultural tradition – communication-technology tradition

PhDr. Jaromír Volek, PhD. je teoretik masové komunikace, vedoucí studijního směru „mediální studia“ na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Vystudoval sociologii na FF MU. Od roku 1995 přednáší na FSS MU teorie médií a specializuje se zvláště na problematiku mediálních publik a na jejich vztah k novým ICT. V posledních letech se zabývá výzkumem profesní role českých žurnalistů. E-mail: volek@fss.muni.cz

doc. PhDr. Jan Jirák je teoretik médií, zástupce vedoucí Centra pro mediální studia. Absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Učil český jazyk a stylistiku na Fakultě žurnalistiky UK. Od roku 1990 do současnosti přednáší na Fakultě sociálních věd UK problematiku médií, zajímá se hlavně o roli jazyka a řeči a o analýzu zpravodajství. V roce 1993 se podílel na založení Katedry mediálních studií na UK FSV, o tři roky později pomáhal založit Centrum pro mediální studia CEMES při téže fakultě. V letech 1992–1997 působil jako proděkan pro zahraniční styky UK FSV, od roku 2000 je proděkanem pro studijní záležitosti. E-mail: jirak@mbox.fsv.cuni.cz

doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc. je historička, vedoucí Centra pro mediální studia, současně vedoucí Katedry mediálních studií a proděkanka UK FSV. Na katedře mediálních studií se věnuje rozvoji mediálních studií – přednáší dějiny a současnost masových médií (komparace vývoje českých médií ve světovém kontextu), podílí se na realizaci předmětů Proseminář ke studiu médií a Úvod do studia komunikace. Je vedoucí Centra pro mediální studia UK FSV (CEMES). E-mail: kopplova@mbox.fsv.cuni.cz

Jaromír Volek, Jan Jirák:
Vybrané atributy profesního sebepojetí českých novinářů (PDF)
//Professional Self-Image of the Czech Journalists: Selected Attributes

ABSTRACT
Habits, professional standards, routines, as well as the opinions of “press people” can offer at least partial answers to questions dealing with journalists as a specific socio-professional community. The article is based upon results of research project “Czech Journalist“ taken between the years 2003 and 2005 and its aim is to trace the basic types of their “professional self-definition”. The results suggest that along with traditional approaches of the journalistic profession (the “educational”, “advocate/adversarial” and “neutral/objective” types of journalists), there is a subgroup stressing a distinctive “career/pragmatic” approach to the role of being a journalist. Journalism is understood as an individual development tool, as a “fast track” towards an individual career (not only within the journalistic profession) by this subgroup.

KEY WORDS
Czech journalists – journalistic profession – mass media – professionalization – professional values – professional self-image – professional self-definition

PhDr. Jaromír Volek, PhD. je teoretik masové komunikace, vedoucí studijního směru „mediální studia“ na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Vystudoval sociologii na FF MU. Od roku 1995 přednáší na FSS MU teorie médií a specializuje se zvláště na problematiku mediálních publik a na jejich vztah k novým ICT. V posledních letech se zabývá výzkumem profesní role českých žurnalistů. E-mail: volek@fss.muni.cz

doc. PhDr. Jan Jirák je teoretik médií, zástupce vedoucí Centra pro mediální studia. Absolvoval Filosofickou fakultu UK, obor angličtina-čeština. Učil český jazyk a stylistiku na Fakultě žurnalistiky UK. Od roku 1990 do současnosti přednáší na Fakultě sociálních věd UK problematiku médií, zajímá se hlavně o roli jazyka a řeči a o analýzu zpravodajství. V roce 1993 se podílel na založení Katedry mediálních studií na UK FSV, o tři roky později pomáhal založit Centrum pro mediální studia CEMES při téže fakultě. V letech 1992–1997 působil jako proděkan pro zahraniční styky UK FSV, od roku 2000 je proděkanem pro studijní záležitosti. E-mail: jirak@mbox.fsv.cuni.cz

PŘEKLAD / TRANSLATION
David L. Altheide, Jennifer N. Grimes: Vojnové programovanie: Projekt propagandy a vojna v Iraku /
War Programming: the Propaganda Project and the Iraq War  (PDF)
(preklad Alexander Plencner, Magdaléna Ungerová)

RECENZE / REVIEWS (PDF)

Geoffrey Batchen: Burning with Desire: The Conception of Photography
Geoffrey Batchen: Each Wild Idea: Writing, Photography, History
Geoffrey Batchen: Forget Me Not: Photography and Remembrance
(Michal Šimůnek)

Jan Hendl: Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace.
David Silverman: Ako robiť kvalitatívny výskum
(Kateřina Škařupová)

Daniel C. Hallin, Paolo Mancini: Comparing Media Systems. Three Models of Media and Politics
(Václav Štětka)

Miroslav Marcelli: Michel Foucault alebo Stať sa iným
(Barbora Vacková)

Fons Elders, Noam Chomsky, Michel Foucault: Člověk, moc a spravedlnost
(Martin Škop)

Dieter Prokop: Boj o média. Dějiny nového kritického myšlení o médiích
(Miroslav Mašek)

Stephan Russ-Mohl, Hana Bakičová: Žurnalistika – Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou
(Barbora Osvaldová)

Marta Žilková: Globalizačné trendy v mediálnej tvorbe
(Vlasta Hochelová)

Bernard Goldberg: Jak novináři manipulují
(Josef Musil)

Reklamy