CALL FOR PAPERS

CALL FOR PAPERS 2017

Czech peer reviewed journal Mediální studia/MEDIA STUDIES, journal for critical media inquiry, accepts texts for the issue Winter 2017.

Sections:

THEORETICAL PAPERS (up to 70,000 characters)
RESEARCH STUDIES (up to 70,000 characters)
STUDENT PAPERS (papers representing high-quality Bachelor’s, Master’s theses and PhD dissertations, up to 40,000 characters)
INTERVIEW (up to 30,000 characters)
ESSAYS (up to 20,000 characters)
REVIEWS (reviews of current adacemic and professional publications in the field of media studies and journalism studies, 10,000–15,000 characters)
NEWS REPORTS (from conferences, research projects information, etc., 7,000–10,000 characters)

Deadlines:

Deadline for submitting abstracts: July 16th
Deadline for submitting texts for peer reviews (papers, studies, essays, research reports): September 10th
Deadline for submitting other texts (interviews, reviews, news reports): October 15th

Please follow the guidelines for authors (see https://medialnistudia.cz/pro-autora/for-author/).

The texts please submit to following e-mail addresses: medstudia@gmail.com

_____________________________________________________

CALL FOR PAPERS 2017

Recenzovaný odborný časopis Mediální studia uvítá nabídky na články do čísla 02/2017.

Rubriky:

STATĚ (teoretické a výzkumné, tj. založené na původních výzkumech, do 70 000 znaků)
STUDENTSKÉ PRÁCE (články prezentující kvalitní bakalářské, magisterské a doktorské práce, do 40 000 znaků)
VĚDECKÉ INTERVIEW (součástí je úvodní stať a rozhovor; jako respondenty interview přednostně vítáme významné osobnosti oboru s mezinárodně uznávanou prestiží, do 30 000 znaků)
ESEJE (do 20 000 znaků)
RECENZE (recenze aktuálních českých či zahraničních odborných publikací, 10 000 – 15 000 znaků)
ZPRÁVY (z konferencí, letních škol, informace o výzkumných projektech a podobně, 7 000 – 10 000 znaků)

Termíny:

Zaslání návrhu článku: 16. července 2017
Odevzdání recenzovaných textů (statě a studentské práce): 10. září  2017
Odevzdání ostatních textů: 15. října 2017

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií (viz https://medialnistudia.cz/pro-autora/autorsky-manual/).

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na e-mail Mediálních studií medstudia@gmail.com

_____________________________________________________

Informace k výběru knih:

RECENZE:

Mezi knižními tituly, navrhovanými na recenzi, vítáme především aktuální (tzn. vydané v posledních dvou letech) odborné texty z oboru mediálních studií a žurnalistiky, publikované nejen v českém nebo slovenském jazyce, ale i v jazycích jiných. Odborné tituly, jež se mediálních studií dotýkají hraničně, tzn. že s oborem mediálních studií souvisí, ale primárně patří do jiné oborové oblasti (např. tituly z oblasti teorie jazyka, sémiotiky, fotografie, umění, literární teorie, filmové vědy, atd.), jsou vítány v případě, že jejich recenzi můžeme chápat jako přínosnou pro obor a že tato recenze může být a bude k mediálním studiím a jejich odborné debatě explicitně vztažena.

Autoři v dodaném textu dodržují formální pravidla stanovená autorským manuálem Mediálních studií (viz Pro autory).

Návrhy na články a zpracované texty zasílejte v elektronické podobě na emailovou adresu Mediálních studií medstudia@gmail.com

Reklamy